Ηλεκτρονικό κατάστημα ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679


Την 25η Μαΐου, 2018 για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε ισχύ νέος κανόνισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου της εταιρείας Obuvki Trade EOOD για την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εμείς αποθηκεύουμε χειριζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας που παρέχεται σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτή η πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική, στην φόρμα Επικοινωνίας θα βρείτε πληροφορίες για την εταιρείας μας και μπορείτε να μας γράψετε απευθείας.

Παρακαλώ, ενημερωθείτε προσεκτικά με αυτή την Πολιτική πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.


Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι:

• Εάν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην Πολιτική, παρακαλώ μην μας τα παρέχετε. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ή να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας. Η ενδεχόμενη άρνηση σας να παράσχετε προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας θα σήμαινε άρνηση να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ή λειτουργίες του σαιτ μας.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να μην είναι απαραίτητη εάν είναι διαθέσιμη μια άλλη νομική βάση, όπως: τήρηση των νομικών υποχρεώσεων προς το διαχειριστή, ανάγκη εκτέλεσης σύμβασης κ.λπ.

• Ο φορέας ελέγχου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι: Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων.

I. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εταιρεία ή Διαχειριστής: Obuvki Trade EOOD, ΑΦΜ 202794255, με έδρα διοίκησης την πόλη GABROVO, 42 Nikolaevska str. Βουλγαρία.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιον αριθμό ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων σημείων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Αυτό είναι οποιαδήποτε ενέργεια ή συνδυασμό αυτών που μπορεί να χαρακτηριστεί ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, όπως η συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, οργάνωση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, η μετάδοση, η διανομή, η ενημέρωση ή παρεμπόδιση, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου επεξεργάζονται τα Προσωπικά του Δεδομένα.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: Κάθε λογισμικού που ανήκει στην Εταιρεία και εξυπηρετεί τον ιστότοπο www.cavalerbg.com. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ενότητες για:
Φόρμα περιεχομένου καλαθιού.
Δυνατότητα δημοσίευσης κριτικών.
Δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων.
Τμήμα συνομιλίας.
Άλλο.

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τύποι προσωπικών δεδομένων, Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, Σκοποί επεξεργασίας, Χρόνος διατήρησης.

Σύμφωνα με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες που παρέχει, εμπίπτουν στα παρακάτω. Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σε ξεχωριστά μητρώα προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων, σκοπούς επεξργασίας και χρόνους αποθήκευσης, μέτρα προστασίας κτλ.

Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εμπίπτει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία από τις αναφερόμενες κατηγορίες. Για παράδειγμα, κάθε καταναλωτής-αγοραστής είναι επίσης και επισκέπτης.

2. Επισκέπτες
• Επισκέπτης είναι κάθε πρόσωπο που φορτώνει την ιστοσελίδα του εμπόρου στο πρόγραμμα περιήγησης του (browser), μέρος της πλατφόρμας ή επισκέπτετε διάφορα τμήματα ή σελίδες της (είτε με απευθείας εισαγωγή της διεύθυνσης στο πρόγραμμα περιήγησής ή μέσω ενός συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα.)

• Κατηγορίες των δεδομένων που μπορούν να επεξεργάζονται: Online αναγνωριστικά αποθηκεύονται στα τοπικά «cookies» (μπισκότα) στη συσκευή / πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη, και περιέχουν στοιχεία όπως: Πληροφορίες τοποθεσίας που ορίζονται από τον επισκέπτη, στοιχεία για τη χώρα / πόλη με βάση τη διεύθυνση IP της συσκευής του χρήστη αναπόσπαστο μέρος της απόκτησης οποιαδήποτε πληροφορίας για κάθε σατι, πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα. θέματα προτιμήσεων σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές και ρυθμίσεις της λειτουργικότητας της πλατφόρμας. πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης / συσκευής που χρησιμοποιείται.

• Στόχοι επεθεργασίας: Παροχή βασικών και βοηθητικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη σωστή και πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας. Καταμέτρηση επισκέψεων στην πλατφόρμα. Εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εφαρμογή υπηρεσιών μάρκετινγκ.
• Διάρκεια διατήρησης πληροφοριών: Μέχρι τη λήξη της κάθε «cookie» (μέχρι ένα έτος από τη στιγμή της εγγραφής του), ή μέχρι την διαγραφή του από τον χρήστη στο πρόγραμμα περιήγησης.

• Νομική βάση για επεξεργασία: Συμφωνία με την Πολιτική cookie.

3. E-mail συνδρομητή

• E-mail του συνδρομητή είναι κάθε ηλεκτρονική ταχυδρομείο με το οποίο ο επισκέπτης έκανε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο στι σαιτ του εμπόρου.  για να λαμβάνετε γράμματα στο e-mail του, που περιέχουν εμπορικές προσφορές και πολλά άλλα απευθείας από τον Διαχειριστή χωρίς τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

• Κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία: Ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοποθεσίες, τηλέφωνο επικοινωνίας, συνδρομές (ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπου καταγράφονται οι επισκέπτες (subscribe) - για να λαμβάνετε μέσω e-mail σε ένα κάθε είδος πληροφοριών από την πλατφόρμα, εμπορικές προσφορές και άλλα.

• Διάρκεια διατήρησης πληροφοριών: Μέχρι 6 μήνες μετά την διακοπή της συνδρομής από τον συνδρομητή ή από τον Διαχειριστή.
• Νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών: Συναίνεση για την ένταξη στον κατάλογο των αποδεκτών (εγγραφή στο newsletter e-mail).

III. Καταναλωτές-αγοραστές

• Καταναλωτής-αγοραστής είναι κάθε επισκέπτης που μέσου της πλατφόρμας εκτελέσει (ή δηλώσει ότι επιθυμεί αγορά) μιας σύμβαση αγοραπωλησίας με τον έμπορο-πωλητή εξ αποστάσεως για αγορά εμπορευμάτων από την ιστοσελίδα του εμπόρου.

• Κατηγορίες των δεδομένων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία: Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις IP, πληροφορίες σχετικές με τις αγορές, πληροφορίες για τις δράσεις που έχει ο πελάτης στην πλατφόρμα.
• Στόχοι επεξεργασίας: Εξασφάλιση της δυνατότητας αγοράς μέσω της πλατφόρμας με την υπογραφή συμβάσεων εξ αποστάσεως με τους πωλητές-εμπόρους. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εμπορεύματα που πρόκειτε να αγοραστούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και την παράδοση των σχετικών αγορασμένων αγαθών.

• Διάρκεια διατήρησης: 2 χρόνια από την τελευταία αγορά που πραγματοποίησε ο χρήστης-αγοραστής.

• Νομική βάση για την επεξεργασία: Εκτέλεση σύμβασης με τον αντίστοιχο έμπορο-πωλητή που έχει συναφθεί μέσω της πλατφόρμας.

IV. Τα δικαιώματά σας

Επεξεργαζόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα, εσείς έχετε τα παρακάτω δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκηθούν μετά από αίτησή σας προς την διεύθυνση της Εταιρείας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή - e-mail: kavalerbg@gmail.com, ή μέσω της σελίδας στο σαιτ Επικοινωνία:
• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Έχετε δικαίωμα να λάβεται επιβεβαίωση από εμάς στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

• Δικαίωμα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Εάν διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε.

• Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δικαίωμα στη λήθη): Σε ορισμένες συνθήκες, όπως όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα ή έχει αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας (αν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε συγκατάθεση) και δεν υπάρχει ανάγκη συνέχισης της επεξερασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων που υπάρχουν στην βάση δεδομένων μας.
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως αν έχετε αμφιβολία για την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή έχετε αντιρρήσεις ως προς το νόμιμο στόχο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μας, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έως ότου μια βρεθεί κάποια λύση.
• Δικαίωμα αξιώσεων κατά της επεξεργασία: Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν έχετε αμφιβολίες στον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας σε τέτοια επεξεργασία.
• Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα μέσα με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή για μεταφορά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
• Δικαίωμα διαμαρτηρίας για ελεγκτικό όργανο: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς στην αντίστοιχη εποπτική αρχή - Επιτροπή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ή στο δικαστήριο.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
V. Παροχή Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους
Η Εταιρεία δεν παρέχει δεδομένα σε τρίτους εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, όπου είναι απαραίτητο για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή-αγοραστή και του εμπόρου-πωλητή.

β. Όταν έχουμε νομική υποχρέωση να αποκαλύψουμε ή να ανταλλάξουμε δεδομένα,

γ. Όταν έχουμε λάβει συναίνεση από τον αντίστοιχο πελάτη, χρήστη,

δ. Ψηφιακά ψευδώνυμα δεδομένα επισκέπτών συνδρομητών της πλατφόρμας μπορούν να παρέχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο προς τις εξωτερικές υπηρεσίες των προμηθευτών μας, με σκοπό την καταμέτρηση των συμμετεχόντων ή για διαφημιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες στην Πολιτική cookie καθώς και τις ρυθμίσεις εξαίρεσης από παρόμοιες υπηρεσίες. Μια τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μέσω εξωτερικών εργαλείων (για το Google Analytics – εδώ, για πλατφόρμες διαφήμισης Google - εδώ, για το Facebook πλατφόρμες διαφήμισης – εδώ, για άλλες πλατφόρμες - εδώ και εδώ.
α. Αν ο αγοραστής χρήστης πραγματοποίησε πληρωμή, η οποία στη συνέχεια διερευνήθηκε από κάποια τράπεζα ή δημόσια αρχή, με την υποψίας για απάτη ή θεωρήθηκε μη έγκυρη πληρωμή ο διαχειριστής του σαιτ μπορεί να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-αγοραστή στην αντίστοιχη τράπεζα,  ίδρυμα πληρωμών ή κρατική αρχή.VI. Ασφάλεια δεδομένων

Από την πλευρά μας έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση.

Οι πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύονται σε προστατευμένα κέντρα δεδομένων εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ διακομιστών και του προγράμματος-πελάτη / προγράμματος περιήγησης κρυπτογραφείται μέσω HTTPS.
IP διευθύνσεις
Η εταιρεία αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών με σκοπό να παρέχει επαρκή βοήθεια στους καταναλωτές σε διάφορες περιστάσεις (π.χ. απολεσθέντες αγορές, έρευνες σχετικά με την κατάσταση των αγορών, κλπ). Οι διευθύνσεις IP αποθηκεύονται για διάστημα έως ένα έτος (η περίοδος αυτή είναι σύμφωνη με την καταναλωτική συμπεριφορά στην πλατφόρμα). Οι διευθύνσεις IP δεν είναι διαθέσιμες σε τρίτους σε καμία περίπτωση εκτός από τις εξαιρέσεις που περιγράφονται.
COOKIES
Οι ιστοσελίδες της Πλατφόρμας καθώς και τρίτες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από αυτές χρησιμοποιούν (cookies) για προσωρινή αποθήκευση μικρών τεμαχίων πληροφοριών προκειμένου να λειτουργούν σωστά και να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούνται, τις ρυθμίσεις, τις διαγραφές κ.λπ. μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έγγραφο Πολιτικής cookie.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies:
__cfduid – κλειδί για online chat στο σαιτ
__zlcmid – κλειδί για online chat στο σαιτ
wplc_chat_status – κλειδί για online chat στο σαιτ
_gat – κλειδί ανάλυσης δεδομένων για το google analytics
_gid – κλειδί ανάλυσης δεδομένων για το google analytics
_ga – κλειδί ανάλυσης δεδομένων για το google analytics
fr – κλειδί για το facebook likebox.
laravel_session – περιέχει μόνο αναφορές στην περίοδο λειτουργίας που είναι αποθηκευμένη στο διακομιστή. Στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν αποθηκεύει πληροφορίες και αυτό το cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οποιεσδήποτε πιθανές μελλοντικές αλλαγές σε αυτή την Πολιτική θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.
Εγγραφείτε για ειδοποιήσεις
Λαμβάνετε πάντα πρώτοι της εκπτώσεις και προσφορές μας