Ηλεκτρονικό κατάστημα ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα ιστοσελίδα (www.kavaler.gr) και όλες οι φωτογραφίες, βίντεο, κωδικός και σχετικό περιεχόμενο με την μορφή περιεχομένου (στο εξής ονομαζόμενο για συντομία „Σαιτ“) είναι ιδιοκτησία της Obuvki Trade EOOD , ΑΦΜ: 202794255, με έδρα διοίκησης την πόλη GABROVO, ул."NIKOLAEVSKA" No 42, Βουλγαρία.


Σκοπός αυτών των γενικών όρων είναι να καθορίσει τη σχέση μεταξύ της Obuvki Trade EOOD (εφεξής "Έμπορος") και όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων (εφεξής "Πελάτες") που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα που προσφέρονται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του εμπόρου.


I Γενικές διατάξεις


1.1 Πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις οδηγίες της ΕΕ για τις πωλήσεις προϊόντων μέσου Ίντερνετ:

Εμπορική ονομασία της εταιρείας:  Obuvki Trade EOOD

Έδρα διοίκησης πόλη GABROVO, ул."NIKOLAEVSKA" No 42, Βουλγαρία..

ΑΦΜ: 202794255

Αρχές οι οποίες ασκούν έλεγχο και παρέχουν προστασία στους καταναλωτές:

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: Sofia 1592, bul. Prof. Cvetan Lazarov № 2, 

τηλ: (02) 940 20 46

φαξ: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών

Διεύθυνση: 1000 Sofia, Slaveykov sq. №4А, fl.3, 4, 6,

τηλ: 02 / 980 25 24 

φαξ: 02 / 988 42 18 

Τηλέφωνο ατελούς χρέωσης: 0700 111 22 

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

Για οποιαδήποτε διαφορά σχετική με αγορές από το διαδίκτυο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σαιτ ОРС.

1.2. Η ιστοσελίδα της εταιρείας υπάρχει στο Ίντερνετ στην διεύθυνση: www.kavaler.gr από όπου οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία.

1.3. Μέσου του σαιτ οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για καινούρια προϊόντα, τα χαρακτηρήστικά τους, τιμές και τρόποι παράδοσης καθώς και προσφορές της Εταιρείας. 

1.4. Ο έμπορος οφείλει να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα στους πελάτες τους σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει και προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, ακολουθώντας πλήρως τις καλές εμπορικές πρακτικές και τους κανόνες του εμπορικού δικαίου.

1.5. Ο έμπορος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτου πλευρά, στην προκειμένη περίπτωση της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy, για την παράδοση στους πελάτες των αγορασθέντων προϊόντων από την ιστοσελίδα. Η τιμή παράδοσης καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά από την τιμή των αγαθών και κατά τη διαδικασία παραγγελίας προϊόντων, οι πελάτες λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ποσό του ποσού παράδοσης που πρέπει να καταβληθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών.


II Παραγγελία, παράδοση και έγγραφα παραγγελίας


2.1. Για να παραγγείλει κάποια προϊόντων που προσφέρονται στην ιστοσελίδα, κάθε πελάτης επιλέγει το μοντέλο, το μέγεθος και την ποσότητα των προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε. Στη συνέχεια, εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία του, δηλώνει αν επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου και εισάγει διεύθυνση για την παράδοση των προϊόντων που παραγγείλει.

2.2. Για να μπορεί να παραγγείλει ο πελάτης πρέπει να συμφωνήσει με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Εαν διαφωνεί με αυτούς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Συμφωνώντας με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι είναι ενημερώθηκε, είναι σύμφωνος με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να τους σεβαστεί.

2.3. Κατά τη συμπλήρωση των πληροφοριών για την παραγγελία προϊόντα, ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί ακριβή, έγκαιρη και σωστά στοιχεία αποστολής - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τρόποι επικοινωνίας. Σε περίπτωση εσφαλμένων ή αναληθών δεδομένων, μπορεί να χάσει το δικαίωμα παραλαβής του προϊόντος.

2.4. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλεφώνου που παρέχεται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα χρησιμοποιηθούν, ως βασικό κανάλι επικοινωνίας και ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ εμπόρου και πελατών.

2.5. Κάθε πελάτης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της παραγγελίας, μόνο αν το δηλώνεται αυτό μέσω e-mail ή τηλεφώνου στα αναφερώμενα στο σαιτ. Αιτήσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές στης παραγγελίες που γίνονται με κάθε άλλον τρόπο εκτός του πραναφερθέντων (e-mail η τηλέφωνο) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

2.6. Μετά την εισαγωγή των σωστόν δεδομένων στην παραγγελία, ο πελάτης πρέπει να στείλει την εντολή αγοράς στον έμπορς. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει στην προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία που έχει πραγματοποιήσει.

2.7. Τα παραγγελθέντα αντικείμενα αποστέλλονται ταχυδρομικώς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy

2.8. Τα παραγγελθέντα αντικείμενα αποστέλλονται εντός 3 έως 10 εργάσιμων ημερών.

2.9. Εάν ο έμπορος δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια παραγγελία λόγω του ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά σε απόθεμα, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον πελάτη για αυτό.


ΙΙΙ Προστασία καταναλωτών


3.1. Όλοι οι όροι και διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και οι γενικοί όροι ισχύουν μόνο για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αυτά αναφέρονται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και της οδηγίας 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

3.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας περιγράφονται στη σελίδα του κάθε προϊόντος.

3.3. Η τιμές όλων των προϊόντων που διαφημίζονται στο σαιτ είναι τελικές, σε νόμισμα βουλγάρικα λέβα (BGN) και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και όλων των λοιπών νόμιμων φόρων ή τελών.

3.4. Οι τιμές στης προσφορές στην ιστοσελίδα ισχύουν μόνο κατά την παραγγελία online από το σαιτ και δεν ισχύουν στα φυσικά καταστήματα Kavaler, Gracia.

3.5. Η αξία των ταχυδρομικών εξόδων για την παράδοση του προϊόντος δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μας, και προστίθεντε επιπλέον. Το μέγεθός τους παρέχεται ως πληροφορία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας πριν αποσταλεί για επεξεργασία προς τον έμπορο. Ο πελάτης ενημερώνετε κατά τη διάρκεια της λήψης της παραγγελίας, πριν από την υποβολή του δελτίου παραγγελίας προς τον έμπορο, όπου εμφανίζονται όλα τα έξοδα που πρέπει να γίνου ώστε να λάβει την παραγγελία του.

3.6. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες είναι έγκυρες τη στιγμή της απεικόνισής τους στην ιστοσελίδα, πριν και κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.

3.7. Ο έμπορος υποχρεωτικά αναφέρει τους όρους παράδοσης των μεμονωμένων προϊόντων στην ιστοσελίδα του.


IV Απόρριψη αγαθών


4.1. Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων σε περίπτωση που αυτά είναι αχρησιμοποίητα και στην συσκευασία παραλαβής τους σύμφωνα με τους όρους της παρ. 55 του νόμου προστασίας καταναλωτών.

4.2. Εάν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό εντός 24 ωρών ο έμπορος αναλαμβάνει να το αντικαταστήσει με ένα νέο υπό τις συνθήκες εγγύησης του αντίστοιχου κατασκευαστή ή να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτης σύμφωνα με όρους της παρ. 55 του νόμου προστασίας καταναλωτών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης άσκησε το δικαίωμά της υπαναχώρησης. Μετά από αυτή την περίοδο ή σε περίπτωση παραβίασης της εμπορικής εμφάνισης ή της συσκευασίας των προϊόντων, ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα επισκευής.

4.3. Τα έξοδα μεταφοράς και άλλα έξοδα παραλαβής των αγαθών είναι για λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των χαρακτηριστικών του προϊόντος ο έμπορος επιστρέφει το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής που καταβλήθηκαν από τον πελάτη για την απόκτηση αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο. 59 παράγραφος 3 του νόμου περι προστασίας των καταναλωτών και εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) από την παραλαβή των εμπορευμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αλλιωθεί η εμπορική εμφάνιση των προϊόντων και της συσκευασίας.

4.4. Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο στην διεύθυνση πόλη Gabrovo, 42, Nikolaevska Str. Βουλγαρία.

4.5. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων είναι για λογαριασμό του πελάτη.

4.6. Ο πελάτης υποχρεούται να αποθηκεύει τα προϊόντα που παρέλαβε με τη φροντίδα του καλού νοικοκύρη, να διατηρεί την αρχική συσκευασία για όλη τη διάρκεια της εγγύησης και την περίοδο επιστροφής των προϊόντων.


V. Άλλες συνθήκες


5.1. Ο έμπορος παραδίδει τα αγαθά στον πελάτη εντός ορισμένων προθεσμιών.

5.2. Ο πελάτης πρέπει να εξετάσει όλα τα προϊόντα κατά τη στιγμή της παραλαβής τους. Εάν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα δεν πληρούν τις αναφερόμενες απαιτήσεις και της προδιαγραφές, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον έμπορο.


5.3. Έμπορος εγγυάται και λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του στο πλαίσιο του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5.4. πελάτης συμφωνεί ο έμπορος να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα μόνο για τους σκοπούς των παραγγελιών του. Ο έμπορος δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους χωρίς την ρητή εντολή από κάποια αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

5.5. Ο πελάτης εκτελώντας παραγγελία από την ιστοσελίδα συμφωνεί να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα από το έμπορο για μελλοντική χρήση μάρκετινγκ, δηλώνοντας ότι αποδέχεται αυτά τα μηνύματα ως μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία όπως αυτή αναφέρεται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών και τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

5.6. ΟΙ όροι και οι προϋποθέσεις είναι ορατά μόνιμα στο Διαδίκτυο στην ιστοσελία της www.kavaler.gr και μπορούν να τροποποιηθούν από τον έμπορο χωρίς αυτός να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εκ των προτέρων.

5.7. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της παραγγελίας η οποία γίνεται από τον πελάτα.

5.8. Για κάθε διαφωνία με τους παρόντες γενικούς όρους και την εφαρμογή και ερμηνεία τους για παραγγελίες από την ιστοσελίδα, τα δύο μέρη ωφείλουν πρώτα να συμβουλευτούν το Δικαστήριο διαμεσολάβησης στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, και στη συνέχεια στην Επιτροπή για την Προστασία των Καταναλωτών. Ελλείψει συμφωνίας ενώπιον του δικαστηρίου διαμεσολάβηση εφαρμόζεται η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην αρμόδια δικαστική αρχή στην έδρα του εμπόρου.

Εγγραφείτε για ειδοποιήσεις
Λαμβάνετε πάντα πρώτοι της εκπτώσεις και προσφορές μας